Kylvätskan

Cirkulation av kylvätskan
När den kalla kylvätskan cirkuleras genom kylaggregatet, genom huvudledningar och genom banans kylslangar sker enligt ovan en värmevandring från isytan mot de kallare kylslangarna. Härav höjs kylvätskans temperatur ett par grader och återvänder sålunda något varmare till kylaggregatet där kylvätskan avger värme i förångaren och åter blir kallare. Om kylslangarna har tätt inbördes avstånd kan skillnaden i temperatur ut och in från banan tillåtas vara något högre utan att isytans temperatur härav blir ojämn. För låg energiförbrukning är det dessutom nödvändigt att cirkulationspump endast är i drift när banan behöver kyla och ej som vanligare vid äldre anläggningar körs nästan hela säsongen.

Kylning av kylvätskan
När kylvätskan skall kylas, avge värme, sker detta som tidigare genom att skapa värmetransport till ett ännu kallare medium. Då är vi framme vid kylaggregatets kylvätskekylare, kyltekniskt benämnd förångare. I denna förångare bringas kylmedium att förångas under lågt tryck. Fårångningsvärme tas då från kylvätskan som härav blir kallare än när den cirkulerades in till förångaren.