Is och Energi

För kall isyta ökar energiförbrukningen
Värme från omgivande luft och från värmestrålning absorberas alltid av den kallare isytan. Ju varmare omgivning eller ju kallare isyta desto mer värme absorberas i islytan. Onödigt kall isyta ger därav ökad energiförbrukning för kylaggregatet. För en bandybana som under 3 månaders kontinuerlig konstfrysning har 1°C kallare isyta än nödvändigt ökar energiförbrukningen samma period med ca 50.000 kWh el. En modern styr- och reglerutrustning bör därav ha .ett finger på isytan och en fot på kylaggregatets gaspedal. Den anläggningen är världsunik, patenterades 1990 och ingår i vår leverans av IcePack

Isbanan som värmetransportsystem
För utomhus isbanor är värmebelastningen mot isytan summan av de olika typerna av värmebelastning:
1. Läckage av värme från djupare jordlager genom markisoleringen och till de kallare kylrören.
2. Värmekonvektion från omgivande varmare luft där konvektionen ökar med vindhastigheten.
3. Kortvågig och långvågig värmestrålning från omgivning, varmare moln och från rymden.
4. Direkt solstrålning mot isytan där ej reflekterad strålning absorberas i isytan. Summa värmebelastning som absorberas i banan varierar varje timme och varje månad och därför måste lika mycket värme kontinuerligt transporteras bort från islagret genom kylning för att bibehålla önskad konstant temperatur på isytan. Den kyltekniskt optimala bankonstruktion patenterades 1987.