Iskvalité

Iskvalité beroende på typ av vatten
Absolut rent vatten ger perfekta och hårda iskristaller redan vid -1.0 °C. Ett mindre rent vatten kan aldrig ge lika hård och stark is och kräver samtidigt en temperatur runt -2.5 till -3.5°C för att ge full hårdhet. Alla typer av kemiska substanser förändrar och försämrar kristallbildningen.

Rätt istemperatur ger smältvatten som smörjmedel.
Skridskostålets tryck mot isytan får ytan att smälta varvid ett .smörjmedel. tillfälligt bildas mellan stålet och isytan. Är isytan för kall bildas inget smältvatten. Onödigt kall isyta ger dessutom ökad mängd frostbildning från kondenserad luftfuktighet och ökar glidmotståndet ytterligare.