Om Swedice

SWEDICE har under mer än 25 år utvecklat och förbättrat teknik för konstfrysta isbanor och samtidigt konstruerat och installerat över 100.000 kvm isbanor. Målsättningen har varit förenklad installation, högre kylverkningsgrad, ökad iskvalité och lägre energiförbrukning som konkurrensmedel inom försäljning av konstfrysta isbanor utomhus och i ishallar. Vi har nu närmat oss vad som ytterst tycks vara möjligt med hjälp av känd och tillämpad teknik. Närmaste målet är nu att bevisa att SWEDICE har världens mest energisnåla isbanor.

För dig som är lekman i ämnet men ändock önskar förstå mer av hur isbanor fungerar och hur det är möjligt att nästan halvera energiförbrukningen genom kunskap och förbättrad teknik följer här steg för steg de grundläggande förutsättningar som SWEDICE omgetts av och hanterat så att även din bana representerar vad som ytterst är möjligt.

Inom det udda och relativt ovanliga teknikområdet "Konstfrysta Isbanor" finns ingen litteratur att tillgå som klarlägger hur en konstfryst isbana som princip fungerar och på vilka sätt man kan få en bättre anläggning, högre iskvalité och dessutom lägre energiförbrukning. Härav finns istället en mängd olika uppfattningar och åsikter som sällan baseras på vetenskaplig grund. Ytterst är dock den konstfrysta isbanan ett värmetransportsystem där en kallare isyta från omgivningen absorberar värme, som måste kylas bort för att bibehålla önskad konstant temperatur lämplig för skridskoåkning. De fysiska lagar som här gäller är identiska med de för alla andra värme- och kylsystem som kan beräknas och dimensioneras utifrån ämnet Termodynamik.

Det finns inga genvägar till djupare insikt och förståelse för hur konstfrysta isbanor fungerar och hur de kan förbättras för snabbare installation, snabb isläggning, hög iskvalité, låg energiförbrukning och lägre servicebehov. Som i mycket annat krävs istället målmedvetenhet, nyfikenhet och en obruten tilltro till att det mesta går att göra bättre bara man vågar försöka och samtidigt lära av såväl misstagen som framgångarna. SWEDICE har tidigt visat vägen för bättre bansystem och servat presumtiva kunder med kvalificerad vägledning inom förberedande markarbeten. De som bytt en äldre bana mot en bana från SWEDICE har blivit förvånade över snabbare isläggning på hösten och kylkapacitet vid varmt väder även om man behållt det äldre kylaggregatet. När vi lanserade nya mätningen för isytans temperatur och styrning av kyleffekten sänkte vi även på befintliga isbanor energiförbrukningen med upp till 30%. När vi nu lanserat kylaggregat i containrar och totalt lyckats sänka energiförbrukningen för anläggningar till nästan hälften av den för äldre banor går 25 år av teknisk utveckling mot sitt slut. Nu skall vi bredda marknaden, leasa ut kompletta anläggningar och väl rustade möta stigande energipriser. Högsta iskvalité får du på köpet !
 
Navigering


Startsida
Till förstasidan

Om Swedice
Lite om Företaget

Produkter
Våra produkter

Kontakt
Kontakta oss via webben

Referenser
Tidigare jobb och referenser

Teknik
Teknisk beskrivning

Köp & Leasing
Finansieringsalternativ

Nedladdning
Ladda ner info om produkter 
    E-mail | Adress Siktgatan 1-3, 162 50 Vällingby | Telefon 08-87 83 90